Hem

VÄLKOMNA TILL I UR OCH SKUR SKOGSGRINDEN


Du är välkommen till våra "utedagis" med ditt/dina barn när hon/han kan gå bra,

ca 1 år. Vi har egen kö där du kan anmäla ditt barn från det att barnet är 3 månader eller äldre.


"Ingen plats är bättre lämpad att lära barnen omtanke om lekkamrater, om växter, djur,

vatten och luft än naturen själv."FÖRSKOLORNA


är centralt belägna i Marks kommun i Backa, Skene och centralt i Hajom.

Personalen driver Skogsgrinden som ett personalkooperativ i privat regi.

Vi är en av ca. 210 förskolor i Sverige med I Ur och Skur pedagogik.

I januari 1999 startade vi med 7 barn i Skene. 13 år senare, januari 2012 startade vi i Hajom med 7 barn.

idag tar vi emot ca. 51 i åldrarna 1 - 6 år.


I Ur och Skur Skogsgrinden Skene och I Ur och Skur Skogsgrinden Hajom

Klicka på menyn för att komma till Skenes sida och för att komma till Hajoms sidaFÖRSÄKRINGAR


Barnen hos oss har samma försäkringsvillkor som barn i kommunal regi.

 


AVGIFTER


Förskolan finansieras av kommunala bidrag och har samma avgifter som kommunens förskolor.NÄR BARNET BLIR SJUKT


Ert barns förskola ingår i projektet HYFS – Hygiensjuksköterska i förskolan. Projektets syfte är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt försöka minska antalet infektionssjukdomar bland barnen.

Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt, det tränar barnets immunförsvar. Men, barn som vistas i förskola är oftare sjuka än barn som vistas hemma. Man räknar med att förskolebarn är ca 20 – 30 % mer sjuka än hemmabarn. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika men genom kunskap om smittvägar kan man minska onödig smittspridning. Det finns forskning som visar att skärpt hygien kan minska sjukfrånvaron i förskolan.

Forskning visar även att mycket utevistelse minskar infektionsrisken.FÖRSKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING


Skogsgrinden arbetar aktivt för en hållbar utveckling, genom att förmedla upplevelser och kunskaper om vår miljö till barnen på förskolan.UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING


Skogsgrinden följer upp, analyserar och  utvärderar verksamheten kontinuerligt vid veckoplanering, månadsuppföljningar, terminsuppföljning samt läsårsuppföljning.

Pedagogerna samtalar mycket med barnen och har barnintervjuer höst och vår. Huvudman lämnar ut en enkät til vårdnadshavarna varje vår.

Vid läsårsuppföljningen arbetar pedagogerna med självskattningsverktyg som BRUK, ECERS e.d. varje vår.

Filuftsfrämjandet, I Ur och Skur, följer upp verksamheten med kvalitetsrapporter från samtliga förskolor med I Ur och Skurprofil.